ZW
Aktualności
WARSZAWSCY SPEC-ŻANDARMI NA ĆWICZENIACH W CHORWACJI
06.10.2017
Przełom września i października był okresem kolejnej okazji wymiany doświadczeń pomiędzy chorwacką jednostką antyterrorystyczną MP (ATVP), a OSŻW w Warszawie w ramach ćwiczeń oddziałów specjalnych odbywających się na terenie Chorwacji.

   Grupa kilkunastu warszawskich spec-żandarmów w czasie dziesięciu dni szkoleniowych zrealizowała szereg przedsięwzięć z zakresu: taktyki działań ochronnych, strzelań specjalnych, a także elementów rozpoznania pirotechnicznego oraz desantowania w środowisku wodnym. W pierwszym etapie ćwiczeń odbywających się na bazie ośrodka poligonowego realizowano wspólne strzelania, w czasie których strony prowadzące zajęcia prezentowały swoje rozwiązania poszczególnych wariantów taktyczno-strzeleckich. Nasi operatorzy przeprowadzili pokazowe zajęcia metodyczne w oparciu o strzelania z karabinka HK 416, natomiast gospodarze zaprezentowali szereg ciekawych strzelań z pistoletów maszynowych i broni krótkiej sprawdzających wiele elementów z wyszkolenia operatora oraz zespołu.
   Strzelcy wyborowi mieli doskonałą okazję to sprawdzenia swoich umiejętności w czasie zajęć, w których prowadzono ogień z różnych odległości, porównując skuteczność kilku rodzajów karabinów będących na wyposażeniu obu jednostek.
   Zasadniczym przedsięwzięciem żandarmów z Wydziału Ochrony było zgrywanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych podczas pobytu osoby ochranianej poza granicami państwa. We współdziałaniu z chorwacką ATVP przygotowano i przeprowadzono wspólne ćwiczenie ze scenariuszem, który przewidywał wizytę przedstawicieli władz państwowych objętych ochroną chorwackich i polskich żandarmów. W trakcie ćwiczenia symulowano próbę ataku bezpośrednio na VIP-a jak i na kolumnę pojazdów ochronnych.
   Strona polska odpowiadała za zorganizowanie ochrony bezpośredniej, a strona chorwacka za zabezpieczenie terenu oraz wsparcie taktyczne w przypadku ataku.
 
   Oprócz praktycznych ćwiczeń zorganizowano również warsztaty z zakresu planowania, przygotowania i realizacji zadania ochronnego. Wymiana doświadczeń obejmowała proces dowodzenia, utrzymania łączności oraz współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa.
   Kolejny etap szkolenia odbył się w ośrodku dysponującym środkami do prowadzenia działań w środowisku wodnym. Zajęcia rozpoczęto przećwiczeniem postępowania podczas sytuacji szczególnych, do których może dojść na akwenie wodnym. Zrealizowano zagadnienia z technik przeprawowych w warunkach morskich oraz elementy desantowania z łodzi motorowych.
   W tym etapie ćwiczenia skupiono się głównie na nauce technik rozpoznania pirotechnicznego obiektów pływających, infrastruktury portowej znajdującej sie pod wodą oraz na sposobach przeprowadzenia rozpoznania dna w strefie przebywania osób podlegających ochronie.
   Wspólne ćwiczenia były doskonałą okazją do doskonalenia taktyki i techniki zarówno działań specjalnych w kontekście kontr-terrorystycznym jak i działań ochronnych z naciskiem na prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego rejonów, obiektów i instalacji nawodnych oraz podwodnych.
   Ćwiczących żołnierzy odwiedził dowódca chorwackiej MP Brigadier Mate RADOŠ, który oceniając wysoko zajęcia zaznaczył potrzebę dalszej kontynuacji współpracy między naszymi jednostkami.
 
   Pobyt na chorwackim poligonie zakończono omówieniem całości zadań zrealizowanych w ramach szkolenia, przedstawiono wnioski, które będą uwzględnione przy opracowywaniu planu na kolejne wspólne ćwiczenia.
 

Tekst: Matys/Karol Foto: Leny/Kaczor