ZW
Aktualności
WYDZIAŁ DZIAŁAŃ SPECJALNYCH - RAJDY, ZASADZKI, UDERZENIA
26.06.2017
W terminie 19 - 23.06.2017 r. żandarmi Wydziału Działań Specjalnych w ramach szkolenia poligonowego zrealizowali kompleksowe zajęcia z zakresu przeprowadzania rajdów, zasadzek i uderzeń w rejonie objętym konfliktem zbrojnym.


   Rajdy, zasadzki i uderzenia (Raids, Ambushes, and Assaults) to operacje specjalne prowadzone w celu osiągnięcia specyficznych, dobrze zdefiniowanych oraz czasowo uwarunkowanych efektów, które zwykle są poza zasięgiem oddziaływania wojsk konwencjonalnych.
   Szkolenie rozpoczęło się podjęciem przez śmigłowiec z terenu OSŻW w Warszawie dwóch sekcji bojowych i przerzucenie ich w rejon m. Ustka. Zadanie trwało nieprzerwanie przez 5 dni i zostało zakończone przeprowadzeniem rajdu na pozorowany obóz szkoleniowy ugrupowania terrorystycznego.
   W ramach szkolenia Grupa Strzelców Wyborowych zrealizowała cykl strzelań oraz zajęć związanych z taktycznym działaniem snajperskim w rejonie misji. Szereg zajęć taktycznych i strzeleckich zakończono wykonaniem misji snajperskiej poprzedzonej planowaniem.
   W ramach misji sprawdzono prawidłowość maskowania, przenikania przez rejon na którym prowadzono stałą obserwację, budowania ukrytych stanowisk strzeleckich FFP (Final Fire Position), poprawność identyfikacji celu oraz eliminację zgodnie z postawionym zadaniem.

Foto: Kabat, Kalina, Krajan, Lama / Tekst: Rydzu


>ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII<