ZW
Aktualności
WYDZIAŁ DZIAŁAŃ SPECJALNYCH - WIZYTA SPEZIALEINSATZKOMMANDO (SEK).
05.06.2017
W terminie 28.05 - 03.06.2017r., w ramach współpracy szkoleniowej i wzajemnej wymiany z wizytą w OSŻW w Warszawie przebywali funkcjonariusze niemieckiej specjalnej policyjnej jednostki kontrterrorystycznej Spezialeinsatzkommando (SEK) z Düsseldorfu.

 

 
    W ramach swoich obowiązków operatorzy SEK realizują wyłącznie dedykowane zadania specjalne wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia, w tym m.in. wykonywanie akcji bezpośrednich i rozwiązywanie sytuacji zakładniczych.

   Podczas przeprowadzonego wspólnego szkolenia zostały przećwiczone i przeanalizowane procedury dotyczące takich zagadnień jak:

  • ewakuacja VIP z rejonów objętych zagrożeniem o charakterze terrorystycznym;

  • taktyczne warsztaty z zakresu przeprowadzania typowych operacji ratowania zakładników – Hostage Rescue Operations (HRO);

  • rozwiązywanie sytuacji zakładniczych w środkach komunikacji publicznej;

  • taktyczne warsztaty z zakresu przeprowadzania HRO przy użyciu technik linowych i materiałów wybuchowych.

 

   Tygodniowe warsztaty zakończyło ćwiczenie obejmujące wspólne rozwiązywanie sytuacji zakładniczej z w pełni rozwiniętym Tactical Operation Center, w realnych normach czasowych i z wykorzystaniem danych uzyskiwanych przy współdziałaniu ze strzelcami wyborowymi.

   Zorganizowanie i przeprowadzenie tego typu warsztatów pod kątem merytorycznym i metodycznym z jednostką, która od początku tego roku przeprowadziła ok. 150 operacji (w tym 17 z użyciem materiałów wybuchowych), było dla żandarmów WDS rodzajem sprawdzianu z zakresu współdziałania z jednostkami kontrterrorystycznymi działającymi na arenie międzynarodowej.

   O wysokim poziomie wyszkolenia operatorów Wydziału Działań Specjalnych może świadczyć fakt, że funkcjonariusze niemieckiego SEK zaadoptowali na swój grunt 4 elementy rozwiązań taktycznych przedstawionych przez WDS i zaproponowali dalszą długoterminową współpracę.

 

Foto: Adi, Lama, Rydzu / Tekst: Rydzu

  


>ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII<