ZW
Aktualności
SZKOLENIE Z TAKTYKI DZIAŁAŃ OCHRONNYCH NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO.
21.04.2017
21 kwietnia 2017r. odbył się kolejny etap szkolenia z procedur postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia w trakcie wykonywania czynności ochronnych na pokładzie statku powietrznego.

   W trakcie szkolenia żołnierze Wydziału Ochrony zostali zapoznani z postępowaniem personelu pokładowego podczas sytuacji kryzysowych, które mogą mieć miejsce w czasie przelotu. Zajęcia praktyczne uwzględniały również ewakuację osoby ochranianej.

   Szkolenie miało na celu również zapoznanie z rozmieszczeniem oraz wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego znajdującego się na wyposażeniu statków powietrznych, a także z metodyką prowadzenia sprawdzeń pirotechnicznych.

   Zajęcia zrealizowano na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przy wsparciu specjalistów do spraw bezpieczeństwa i personelu technicznego PLL LOT.

  

  

Foto : Łysy / Tekst: Bodzio