ZW
Aktualności
WYDZIAŁ DZIAŁAŃ SPECJALNYCH – MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE W NIEMCZECH.
07.04.2017
W terminie 02 – 07.04.2017 r. operatorzy Wydziału Działań Specjalnych uczestniczyli międzynarodowym szkoleniu i ocenie zdolności do przeprowadzania operacji specjalnych International S.W.A.T Operations Training w m. Hannover w Niemczech.

   Głównym celem szkolenia było zaprezentowanie i porównanie taktyki działania poszczególnych zespołów bojowych podczas realizowania operacji specjalnych z zakresu przeprowadzania akcji bezpośrednich (sytuacje zakładnicze, zatrzymania niebezpiecznych przestępców, przeszukania wysokiego ryzyka), sprawdzenie zdolności współdziałania w tym zakresie oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

   W przedmiotowym ćwiczeniu brało udział około 60 żołnierzy i funkcjonariuszy reprezentujących formacje wojskowych policji specjalnych Niemiec, Austrii, Czech, Danii, Szwajcarii oraz Polski.

    W czasie szkolenia zrealizowano następujące zagadnienia:

  • taktyka i technika kontrterrorystyczna w budynkach o różnej charakterystyce użytkowej (np. dom wielorodzinny, hotel);

  • szkolenie ogniowe na strzelnicy krytej (karabinek, pistolet) z wykorzystaniem amunicji bojowej obejmujące reagowanie na różnorodne, realistyczne scenariusze multimedialne;

  • zatrzymywanie niebezpiecznych osób w pojazdach;

  • prowadzenie rozpoznania i działań specjalnych w terenie otwartym.

  • zapewnienie wsparcia ogniowego podczas operacji specjalnych;

  • prowadzenie skrytej obserwacji obiektu;

  • wykrywanie zagrożeń w strefie prowadzonych działań;

  • prowadzenie rozpoznania i przesyłania danych wywiadowczych do taktycznego centrum operacyjnego.

   W końcowej fazie zrealizowane zostało ćwiczenie kompleksowe obejmujące współdziałanie zespołów narodowych w zakresie planowania i realizacji operacji specjalnej, w którym elementem szturmowym kierowali żandarmi z warszawskiego OeSu.

Foto: Adi, Maciej, Krajan / Tekst: Rydzu

 

 

>ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII<