ZW
Aktualności
SZKOLENIE POLIGONOWE WYDZIAŁU DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
31.03.2017
W terminie 27-31.03.2017r. OSŻW w Warszawie zrealizował szkolenie taktyczno-ogniowe z zakresu planowania i przeprowadzania zadań związanych akcjami bezpośrednimi.

   Zagadnienia szkoleniowe obejmowały wykonywanie przeszukań wysokiego ryzyka w strefie wojennej, zatrzymania sprawców oraz eliminowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym zagrażającym bezpośrednio operującym w rejonie siłom koalicji.

   Operatorzy WDS zostali poddani sprawdzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu tematycznego obejmującego ostatnie 3 miesiące szkolenia. Głównym założeniem była ocena zgrania całego Wydziału Działań Specjalnych i sprawdzenie jego gotowości do samodzielnego przeprowadzenia akcji bezpośrednich w terenie, na którym operują wrogie elementy ugrupowań terrorystycznych.

   Operatorzy wykorzystywali w trakcie akcji amunicję bojową, środki pozoracji pola walki oraz materiały wybuchowe. Przećwiczyli również wezwanie sił szybkiego reagowania (QRF) oraz procedury ewakuacji medycznej rannych z pola walki (MEDEVAC). Dowódcy grup bojowych planowali i realizowali wraz z pozostałymi operatorami szturmy na specyficzne, dobrze zdefiniowane cele.

   W ramach sprawdzenia zgrania Wydziału ćwiczono skryte podejście pod obiekt przez strzelców wyborowych, prowadzenie obserwacji, przesyłanie danych wywiadowczych oraz neutralizację zagrożenia, jak również procedury odzyskiwania po wykonaniu zadania.

   Działania typu Direct Actions muszą być dokładnie zaplanowane a największy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo operatorów przeprowadzających akcję. Kluczowe znaczenie mają elementy zaskoczenia, jak również determinacja, operatywność i umiejętność odnajdywania się operatorów w zmieniającej się sytuacji.

  


 

Tekst: Rydzu, Foto: Rydzu, Adi, Sylwia Guzowska (KGŻW)