ZW
Aktualności
SZEF MON  NA ĆWICZENIU ODDZIAŁU  NA PGE NARODOWY
24.05.2016
PGE Narodowy wraz z terenem przyległym oraz elementy Mostu Poniatowskiego po raz kolejny stały się miejscem ćwiczeń zgrywających żołnierzy warszawskiego OSu do działań w czasie nadchodzącego Szczytu NATO 2016.

   Już od wczesnych godzin rannych warszawscy „specżandarmi” szkolili się w oparciu o infrastrukturę stadionu. Ćwiczeniu przyglądał się Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Połuch.

   Operatorzy Wydziału Ochrony oraz Wydziału Działań Specjalnych współdziałali ze sobą realizując szereg wariantów dotyczących m.in. sprawdzeń pirotechnicznych, poruszania się szyku ochronnego z VIP po obiektach stadionu, reakcji na sytuacje kryzysowe oraz elementy ewakuacji osoby ochranianej.

   Działania grup ochronnych wspierane były przez operatorów Zespołów Wsparcia Taktycznego, którzy mieli również możliwość treningu elementów taktyki kontrterrorystycznej.

   W szkoleniu uczestniczyły wszystkie „komórki” OSŻW w Warszawie przewidziane do użycia w ramach Sczytu Państw NATO 2016.


   Operatorzy Wydziału Działań Specjalnych wykorzystywali w czasie zajęć elementy technik wysokościowych, realizowane w czasie sprawdzeń pirotechnicznych korony stadionu. Strzelcy wyborowi doskonalili swoją taktykę w ramach Posterunków Obserwacyjno-Strzeleckich. Działania Ochronne były wspierane m.in. przez pirotechników oraz przewodników psów.
   Zgrywawnie wszystkich elementów nie byłoby możliwe bez koordynacji zajęć z Mobilnego Centrum Monitoringu. Kontrola osób wspomagana była przez Mobilny Punkt Kontroli Bezpieczeństwa.
   Trening na stadionie podsumowany został elementem ewakuacji VIP z Mostu Poniatowskiego. Ten wariant zrealizowany został przy wsparciu Komisariatu Policji Rzecznej.
   Na zakończenie Szef MON podsumował ćwiczenie dziękując Kierownictwu ŻW oraz żołnierzom Oddziału za zaangażowanie i profesjonalizm w przygotowaniach do udziału w zabezpieczeniu Szczytu.

Tekst: Matys / Zdjęcia: Szanti