ZW
Historia
Transformacja Sił Zbrojnych RP, mająca na celu przystosowanie do nowego spekturm zadań wynikających z charakteru międzynarodowych misji zagranicznych z udziałem polskich kontyngentów oraz dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości niosącej ze sobą zmianę charakteru zagrożeń jakie mogą wystąpić w kraju, wymusiła istotne przemiany organizacyjno-strukturalne w Żandarmerii Wojskowej. W ich wyniku pojawił się w tej formacji zupełnie nowy typ jednostek - Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowje, a wśród nich, przeznaczony do specjlanych zadań.
 

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie został utworzony w 2004 roku na mocy Zarządzenia Nr 52/MON z dnia 22 września 2003 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki organizacyjnej ŻW (Dz. Urz. MON 2003 r. Nr 15 poz. 162 z dnia 17 października 2003 r.). 02 luty 2004 roku jest datą powstania pierwszej tego typu jednostki w ŻW.
 

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, w przeciwieństwie do oddziałów terenowych ŻW, nie posiada podległych jednostek. Posiada szczególną specjalizację: działania antyterrorystyczne i ochrona specjalna.
 

Jest wojskowym odpowiednikiem Biura Ochrony Rządu . Żołnierze Oddziału wykonują zadania związane z ochroną kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Odpowiadają też za bezpieczeństwo prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Sentau podczas ich pobytu na terenie Jednostek Wojskowych.
 

W 2006 roku Oddział został wyróżniony Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych. W tym samym roku otrzymał również sztandar - jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Wojsku Polskim.
 

W 2008 roku Decyzją Nr 1047/Pers. z dnia 11.07.2008 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyrażenia uznania wpisem do "Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" uhonorowany został za wybitne osiągnięcia szkoleniowe podczas działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie mjr. Tomasz SZOPLIK. - Szef Wydziału Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.
 

Dnia 02 mają 2010 roku na ręcę Komendanta Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław KOMOROWSKI  wręczył Flagę Rzeczypospolitej Polskiej jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy.
 

Decyzją nr 148/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2014 r. Ooddział przyjął dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej.
 

Decyzją nr 159/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2014 roku zostało ustanowione Święto Oddziału na dzień 18 maja.
Żołnierze Oddziału Specjalnego mają okazję sprawdzać swoje umiejętności na misjach poza granicami kraju. Byli w Iraku, Demokratycznej Republice Konga, Bośni i Hercegowinie, Syrii, Libanie i Gruzji, a od 2005 roku pełnią nieprzerwanie służbę w trakcie kolejnych zmian w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.